Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Tandläkare

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att tandläkare har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Tandläkare

Efterfrågan: Satsningar på mer förebyggande tandvård, exempelvis det allmänna tandvårdsbidraget, har under de senaste åren ökat behovet av tandläkare.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden. Samtidigt väntas för få examineras inom yrket. Även ökningen av yngre och äldre i befolkningen väntas bidra till de goda möjligheterna till arbete.