Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben som utredare och kvalificerade handläggare på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha små till medelstora möjligheter till arbete.

Inköpare

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som inköpare och upphandlare på fem års sikt. Det innebär att möjligheterna till arbete i genomsnitt kommer att vara stora.

Företagssäljare

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som företagssäljare på fem års sikt. Det innebär att möjligheterna till arbete som företagssäljare kommer vara stora.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben som miljö- och hälsoskyddsinspektörer på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha mycket stora möjligheter till arbete.

Civilingenjörer, elektroteknik

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben inom civilingenjörsyrken inom elektroteknik på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik

Prognos saknas

Prognos saknas.

IT-arkitekter

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben som it-arkitekter på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha mycket stora möjligheter till arbete.

Systemförvaltare/systemadministratörer

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt 
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som systemförvaltare på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

Mjukvaru- och systemutvecklare

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben som mjukvaru- och systemutvecklare på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha mycket stora möjligheter till arbete.

Drifttekniker, IT

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som drifttekniker, it på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

Drifttekniker vid värme- och vattenverk

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som drifttekniker vid värme och vattenverk på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som ingenjörer och tekniker inom maskinteknik på fem års sikt. Det innebär att möjligheterna till arbete i genomsnitt kommer att vara stora.

Civilingenjörer, maskinteknik

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben inom civilingenjörsyrken inom maskinteknik på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

Logistiker

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben inom civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.