Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Prognos saknas

Prognos saknas.

Civilingenjörer, elektroteknik

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben inom civilingenjörsyrken inom elektroteknik på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha mycket stora möjligheter till arbete.

Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik

Prognos saknas

Prognos saknas.

Företagssäljare

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben som företagssäljare på fem års sikt. Det innebär att möjligheterna till arbete i genomsnitt kommer att vara små men variera beroende på till exempel utbildning och erfarenhet.

Marknadsanalytiker och marknadsförare

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som marknadsanalytiker och marknadsförare på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.