Lönestatistik

På SCB:s webbsida hittar du statistik om månadslön före skatt för olika yrken.
Sök lönestatistik hos SCB


Yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen tar fram prognoser för olika yrken. Du kan själv söka bland olika yrken på deras webbsida. 
Arbetsförmedlingens prognoser

Om yrkesprognoserna
Att ett yrke visas vid en utbildning är inte en garanti för att den leder till ett arbete inom yrket. Yrkesprognoserna är exempel på hur kunskaperna som utbildningen ger kan användas. 

Vilka yrkesprognoser som visas för en utbildning beror på vilken examen den ger eller vilka ämnesord universitetet eller högskolan har angett för den. Vilka ämnesord som UHR har kopplat till ett yrke står under prognosen.  

Arbetsmarknadsprognoserna uppdaterades 230703.

Utredare och kvalificerade handläggare

Prognos 2023
Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter
Prognos 2026
Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter

Ämnesord: Humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, socialt arbete, socionomexamen 

Civilingenjörsyrken inom elektroteknik

Prognos 2023
Stora möjligheter
Stora möjligheter
Prognos 2026
Stora möjligheter
Stora möjligheter

Ämnesord: elektroteknik, elektronik, informationsteknik, civilingenjörsexamen

Yrket kräver en examen: För att få legi­timat­ion eller be­hörig­het att arbeta inom yrket krävs en civilingenjörs­examen. Det är en yrkesexamen på avancerad nivå.
Utbildnings­­nivåer och examina

Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik

Prognos 2023
Stora möjligheter
Stora möjligheter
Prognos 2026
Stora möjligheter
Stora möjligheter

Ämnesord: Elektroteknik, elektronik, informationsteknik, datateknik, inbyggda system, robotik. Högskoleingenjörsexamen

Företagssäljare

Prognos 2023
Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter
Prognos 2026
Stora möjligheter
Stora möjligheter

Ämnesord: Företagsekonomi, industriell ekonomi och organisation, marknadsföring

Marknadsanalytiker och marknadsförare

Prognos 2023
Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter
Prognos 2026
Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter

Ämnesord: Marknadsföring

Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister

Prognos 2023
Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter
Prognos 2026
Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter

Ämnesord: Journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, medie­produktion

Journalister

Prognos 2023
Stora möjligheter
Stora möjligheter
Prognos 2026
Stora möjligheter
Stora möjligheter

Ämnesord: Journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, medie­produktion

Ljud, ljus- och bildtekniker

Prognos 2023
Stora möjligheter
Stora möjligheter
Prognos 2026
Stora möjligheter
Stora möjligheter

Ämnesord: Konst design och media, medieproduktion, scen och medier