Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att handläggare och utredare i offentlig förvaltning möter en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.

Läs mer om Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Efterfrågan: En arbetsmarknad i balans innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.

Informatörer

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för informatörer och kommunikatörer på fem års sikt.

Journalister

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir fortsatt hård konkurrens om jobben för journalister på fem års sikt.

Läs mer om Journalister

Efterfrågan: Hur man konsumerar media har förändrats till följd av digitaliseringen och den tekniska utvecklingen, vilket lett till att kompetensen som efterfrågas förändrats. Efterfrågan på journalister väntas fortsätta att minska, framför allt inom tryckta medier.

Tillgång: Trots att efterfrågan väntas fortsätta minska finns det ett stort intresse för att utbilda sig till yrket. Möjligheterna till jobb förbättras om man som journalist kan arbeta med både bild, ljud och webb och om man kan skriva och redigera i olika medieformat.