Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Arbetsterapeuter

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsterapeuter har goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Arbetsterapeuter

Efterfrågan: Antalet äldre i befolkningen fortsätter att öka, vilket leder till ett stort behov av förebyggande och rehabiliterande insatser. Möjligheterna till arbete varierar dock mellan olika delar av landet.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.