Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Gymnasielärare i yrkesämnen

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att gymnasielärare i yrkesämnen har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Gymnasielärare i yrkesämnen

Efterfrågan: Antalet elever i gymnasieskolan fortsätter att öka inom yrkesprogram. Politiska satsningar på att förstärka utbildningsutbudet för att ge fler vuxna en möjlighet att gå en vuxenutbildning, innebär att behovet av gymnasielärare ökar ytterligare.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.