Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Civilingenjörer, elektronik och teleteknik

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom elektronik och teleteknik möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Civilingenjörer, elektronik och teleteknik
Efterfrågan på civilingenjörer inom elektronik och teleteknik bedöms öka något de kommande tio åren. Den tekniska utvecklingen väntas leda till ett fortsatt stort behov av personer med denna kompetens.

Tillgången på civilingenjörer inom elektronik och teleteknik väntas öka men bedöms inte bli tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan.

Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik
Efterfrågan på ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik bedöms öka något de kommande tio åren. Den tekniska utvecklingen väntas leda till ett ökat behov av personer med denna kompetens.

Tillgången på ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik väntas öka men bedöms inte bli tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan.

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att byggnadsingenjörer möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Efterfrågan på byggnadsingenjörer och byggnadstekniker väntas öka de närmaste tio åren. Det beror framför allt på fortsatt stora behov av investeringar i byggnader, vägar och järnvägar.

Tillgången på byggnadsingenjörer och byggnadstekniker väntas öka men bedöms inte bli tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan.

Civilingenjörer, bygg och anläggning

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom bygg och anläggning möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Civilingenjörer, bygg och anläggning
Efterfrågan på civilingenjörer inom bygg och anläggning bedöms öka de närmaste tio åren. Det beror på framför allt på fortsatt stora behov av investeringar i byggnader, vägar och järnvägar.

Tillgången på civilingenjörer inom bygg och anläggning bedöms inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan under prognosperioden.

IT-arkitekter

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att IT-arkitekter* kommer att möta en god arbetsmarknad både på fem och tio års sikt.

Läs mer om IT-arkitekter
Efterfrågan på IT-arkitekter kommer att öka de kommande tio åren. Ökningen sker framför allt i informations- och kommunikationsföretag. Digitaliseringen väntas fortsätta och IT-yrken blir allt viktigare och vanligare på arbetsmarknaden.

Tillgången på IT-arkitekter väntas öka under prognosperioden. Antalet personer som utbildar sig inom IT-området förväntas öka, men inte tillräckligt för att möta efterfrågan.

* IT-arkitekter ingår i yrkesgruppen dataspecialister. Prognosen på fem och tio års sikt ovan gäller för yrkesgruppen dataspecialister.

Systemförvaltare/systemadministratörer

Prognos saknas

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen gör ingen långsiktig prognos för detta yrke.

Mjukvaru- och systemutvecklare

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att mjukvaru- och systemutvecklare* kommer att möta en god arbetsmarknad både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Mjukvaru- och systemutvecklare
Efterfrågan på mjukvaru- och systemutvecklare kommer att öka och ligga på en hög nivå de kommande tio åren. Ökningen sker framför allt i informations- och kommunikationsföretag. Digitaliseringen väntas fortsätta och IT-yrken blir allt viktigare och vanligare på arbetsmarknaden.

Tillgången på mjukvaru- och systemutvecklare förväntas öka under prognosperioden. Yrkeskåren är ung, vilket innebär att pensionsavgångarna blir små. Antalet personer som utbildar sig inom området förväntas öka. Konkurrensen om jobben bedöms därför öka något, men antalet arbetssökande kommer inte vara tillräckligt för att möta efterfrågan.

*Mjukvaru- och systemutvecklare ingår i yrkesgruppen dataspecialister. Prognosen på fem och tio års sikt ovan gäller för yrkesgruppen dataspecialister.

Drifttekniker, IT

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara hård konkurrens om jobben för drifttekniker inom IT* både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Drifttekniker, IT
Efterfrågan på drifttekniker inom IT förväntas vara oförändrad de närmaste tio åren. Den tekniska utvecklingen har inneburit att arbetsuppgifterna har blivit mer avancerade. Det är framför allt personer med specialkompetens som kommer att efterfrågas.

Tillgången på drifttekniker inom IT väntas vara god under prognosperioden. Antalet utbildade väntas öka de närmaste tio åren. Det kommer därför att finnas gott om personer med rätt kompetens som söker dessa arbeten, både på fem och tio års sikt.

* Drifttekniker inom IT ingår i yrkesgruppen datatekniker. Prognosen på fem och tio års sikt ovan gäller för hela yrkesgruppen.

Drifttekniker vid värme- och vattenverk

Prognos saknas

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen gör ingen långsiktig prognos för detta yrke.

Testare och testledare

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att testare och testledare* kommer att möta en god arbetsmarknad på både fem och tio års sikt.

Läs mer om Testare och testledare
Efterfrågan på testare och testledare kommer att öka de kommande tio åren. Ökningen sker framför allt i informations- och kommunikationsföretag. Digitaliseringen förväntas fortsätta och allt fler appar samt digitala tjänster utvecklas, vilket är positivt för testare och testledare.

Tillgången på testare och testledare förväntas öka de kommande tio åren. Yrkeskåren är ung, vilket innebär att pensionsavgångarna blir små. Antalet personer som utbildar sig inom området förväntas öka. Konkurrensen om jobben förväntas därför öka något, men antalet arbetssökande kommer inte vara tillräckligt för att möta efterfrågan.

*Testledare eller testare ingår i yrkesgruppen dataspecialister. Prognosen på fem och tio års sikt gäller för yrkesgruppen dataspecialister.

Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom gruvteknik och metallurgi möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi
Efterfrågan på civilingenjörer inom gruvteknik och metallurgi väntas öka de närmaste tio åren. Den globala efterfrågan på metaller och mineraler väntas öka i takt med utvecklingen i tillväxtländerna och företagen inom gruvbranschen har långsiktiga investeringsplaner. Antalet civilingenjörer med kompetens och erfarenhet inom gruvteknik och metallurgi är inte så stort men företagen inom gruvnäringen bedöms ha fortsatt stor efterfrågan på denna yrkesgrupp.

Tillgången på civilingenjörer inom gruvteknik och metallurgi bedöms inte bli tillräcklig för att möta den förväntade efterfrågan.

Maskiningenjörer och maskintekniker

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att maskiningenjörer och maskintekniker möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Maskiningenjörer och maskintekniker
Efterfrågan på maskiningenjörer och maskintekniker bedöms öka de närmaste tio åren. Den tekniska utvecklingen väntas leda till ett ökat behov av personer med denna kompetens.

Tillgången på maskiningenjörer och maskintekniker väntas öka men bedöms inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan under prognosperioden.

Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi
Efterfrågan på ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi väntas öka de närmaste tio åren. Den globala efterfrågan på metaller och mineraler väntas öka i takt med utvecklingen i tillväxtländerna och företagen inom gruvbranschen har långsiktiga investeringsplaner. Antalet ingenjörer och tekniker med kompetens och erfarenhet inom gruvteknik och metallurgi är inte så stort men företagen inom gruvnäringen bedöms ha fortsatt stor efterfrågan på denna yrkesgrupp.

Tillgången på ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi bedöms inte bli tillräcklig för att möta den förväntade efterfrågan.

Civilingenjörer, maskin

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom maskin möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Civilingenjörer, maskin
Efterfrågan på civilingenjörer inom maskin bedöms öka de närmaste tio åren. Den tekniska utvecklingen kommer att leda till ett fortsatt stort behov av personer med denna kompetens.

Tillgången på civilingenjörer inom maskin väntas öka men bedöms inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan under prognosperioden.