Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben som utredare och kvalificerade handläggare på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha små till medelstora möjligheter till arbete.

Inköpare

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som inköpare och upphandlare på fem års sikt. Det innebär att möjligheterna till arbete i genomsnitt kommer att vara stora.

Företagssäljare

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som företagssäljare på fem års sikt. Det innebär att möjligheterna till arbete som företagssäljare kommer vara stora.

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

Civilingenjörer, bygg och anläggning

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben inom civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha mycket stora möjligheter till arbete.