Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben som utredare och kvalificerade handläggare på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha små till medelstora möjligheter till arbete.

Banktjänstemän

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben som banktjänstemän på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha små till medelstora möjligheter till arbete.

Revisorer

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som revisorer på fem års sikt. Det innebär att möjligheterna till arbete som revisorer kommer vara stora.

Redovisningsekonomer

Liten konkurrens

Prognos fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som redovisningsekonomer på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

Inköpare

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som inköpare och upphandlare på fem års sikt. Det innebär att möjligheterna till arbete i genomsnitt kommer att vara stora.

Företagssäljare

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som företagssäljare på fem års sikt. Det innebär att möjligheterna till arbete som företagssäljare kommer vara stora.

Fastighetsmäklare

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben som fastighetsmäklare på fem års sikt. Det innebär att möjligheterna till arbete i genomsnitt kommer att vara små men variera beroende på till exempel utbildning och erfarenhet.

Ekonomiassistenter

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben som ekonomiassistenter på fem års sikt. Det innebär att möjligheterna till arbete i genomsnitt kommer att vara små men variera beroende på till exempel utbildning och erfarenhet.

Controllrar

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som controller på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.