Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Fritidspedagoger

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att fritidspedagoger* har mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Fritidspedagoger
Efterfrågan på fritidspedagoger kommer att öka de närmaste tio åren. Det beror på att antalet barn i skolålder väntas fortsätta att öka under hela perioden.

Tillgången på fritidspedagoger väntas inte bli tillräcklig eftersom alltför få utbildar sig till yrket. Dessutom är medelåldern hög och pensionsavgångarna väntas därför bli stora.

*Fritidspedagoger ingår i yrkesgruppen Förskollärare och fritidspedagoger. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.

Lärare i grundskolans tidigare år

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att lärare i grundskolans tidigare år har mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Lärare i grundskolans tidigare år
Efterfrågan på lärare till grundskolan kommer att öka under prognosperioden. Det beror på att elevunderlaget fortsätter att växa.

Tillgången på utbildade grundskollärare bedöms inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan eftersom för få utbildas.