Lönestatistik

På SCB:s webbsida kan du hitta statistik om månadslön före skatt för olika yrken.

Sök lönestatistik


Arbetsmarknadsprognoser

Du kan själv söka bland Arbetsförmedlingens prognoser för olika yrken. Det finns prognoser för ett och fem år fram i tiden. 

Arbetsförmedlingens prognoser

Här ger vi exempel på yrken som utbildningen kan leda till. Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen. 

Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning

Mycket stora möjligheter
Mycket stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning kommer vara mycket stora på fem års sikt.

Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning

Stora möjligheter
Stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning kommer vara stora på fem års sikt.