Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Fysiker

Prognos saknas

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen gör ingen långsiktig prognos för detta yrke.

Läs mer om Fysiker

Lärare i grundskolans senare år

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att lärare i grundskolans senare år har mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Lärare i grundskolans senare år
Efterfrågan på lärare till grundskolans senare år kommer att öka under de kommande tio åren. Det beror på att elevunderlaget fortsätter att öka.

Tillgången på utbildade grundskollärare bedöms inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan eftersom för få utbildas.

Gymnasielärare i allmänna ämnen

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att gymnasielärare i allmänna ämnen har mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Gymnasielärare i allmänna ämnen
Efterfrågan på gymnasielärare i allmänna ämnen kommer att öka under de närmaste tio åren. Antalet elever i gymnasieåldern ökar kontinuerligt från 2016 och under resten av prognosperioden.

Tillgången på utbildade gymnasielärare väntas inte bli tillräcklig, framför allt inom vissa ämnen. Färre väljer inriktning mot naturorienterande ämnen och matematik än mot svenska och samhällsorienterande ämnen i sin lärarutbildning. De närmaste åren väntas dessutom pensionsavgångarna bli stora.

Lärare i estetiska och praktiska ämnen

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att lärare i praktiska och estetiska ämnen har goda möjligheter till arbete på fem års sikt. På tio års sikt förbättras möjligheterna ytterligare.

Läs mer om Lärare i estetiska och praktiska ämnen
Efterfrågan på lärare i praktiska och estetiska ämnen kommer att öka under prognosperioden. Elevunderlaget ökar stadigt under de närmaste tio åren.

Tillgången på utbildade lärare med estetisk-praktisk inriktning kommer inte att vara tillräcklig för att möta efterfrågan eftersom det utbildas för få. Dessutom är medelåldern hög och pensionsavgångarna väntas därför bli stora.