Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att handläggare och utredare i offentlig förvaltning möter en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.

Läs mer om Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Efterfrågan: En arbetsmarknad i balans innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.

Bibliotekarier

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att bibliotekarier kommer att möta en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.

Läs mer om Bibliotekarier

Efterfrågan: Hur många kommuner och skolor som har ett bemannat bibliotek och personaltätheten på dessa påverkar efterfrågan på yrkesgruppen. Kunskaper inom it och digitala medier samt pedagogisk förmåga förbättrar möjligheterna till jobb.

Efterfrågan: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.