Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att handläggare och utredare i offentlig förvaltning möter en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.

Läs mer om Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Efterfrågan: En arbetsmarknad i balans innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.

Studie- och yrkesvägledare

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att studie- och yrkesvägledare har goda möjligheter till arbete på fem års sikt. 

Läs mer om Studie- och yrkesvägledare

Efterfrågan:  De senaste årens tillskott av nyanlända har lett till att efterfrågan på yrkesgruppen har ökat. Behovet av studie- och yrkesvägledning ökar, bland annat eftersom arbetsgivarna idag har större krav på formell utbildning. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.