Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Biomedicinska analytiker

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben som biomedicinska analytiker på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.