Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Administratörer och sekreterare

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för administratörer och sekreterare både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Administratörer och sekreterare
Efterfrågan på administratörer och sekreterare förväntas öka något de närmaste tio åren. Framför allt är det administratörer och sekreterare med eftergymnasial utbildning som kommer att efterfrågas. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förväntas fortsätta att rationalisera bort vissa arbetsuppgifter vilket påverkar kompetenskraven.

Tillgången på administratörer och sekreterare kommer att vara god under prognosperioden. Utbudet av personer som har efterfrågad kompetens och utbildning kommer att vara tillräcklig och överstiga den förväntade efterfrågan, vilket signalerar en fortsatt hård konkurrens under de kommande tio åren.

Geriatriksjuksköterskor

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att geriatriksjuksköterskor* har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Geriatriksjuksköterskor

Efterfrågan Andelen äldre i befolkningen fortsätter att öka, vilket leder till ett växande vårdbehov. 

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden. Dessutom väntas inte tillräckligt många examineras för att möta efterfrågan.

Geriatriksjuksköterskor ingår i yrkesgruppen Specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård. Prognosen på fem års sikt gäller hela yrkesgruppen.

Sjuksköterskor (grundutbildade)

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att grundutbildade sjuksköterskor har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Sjuksköterskor (grundutbildade)

Efterfrågan: Den demografiska utvecklingen, med fler äldre och yngre personer, leder till ett ökat vårdbehov de kommande åren. 

Tillgång: Det väntas inte examineras tillräckligt många grundutbildade sjuksköterskor för att möta efterfrågan på fem års sikt.

Barnsjuksköterskor

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att barnsjuksköterskor* har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Barnsjuksköterskor

Efterfrågan: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.

Tillgång: Inte tillräckligt många väntas examineras för att möta efterfrågan.

* Barnsjuksköterskor ingår i yrkesgruppen Specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård. Prognosen på fem års sikt gäller hela yrkesgruppen.