Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för handläggare och utredare i offentlig förvaltning både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Efterfrågan på handläggare och utredare i offentlig förvaltning förväntas öka under prognosperioden. Offentlig sektor väntas stå inför stora utmaningar de kommande åren, vilket kräver en ökad personalstyrka inom flertalet myndigheter och kommuner.

Tillgången på handläggare och utredare i offentlig förvaltning väntas överstiga efterfrågan de kommande tio åren. Det är många med eftergymnasial utbildning inom flertalet inriktningar som uppfyller kraven och som kan ta jobben. Trots stora pensionsavgångar och ökad personalstyrka inom flertalet myndigheter och kommuner väntas konkurrensen om jobben bli hård under prognosperioden.

Förskollärare

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att förskollärare* har mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Förskollärare
Efterfrågan på förskollärare kommer att öka under de närmaste tio åren. Detta beror på att antalet barn väntas fortsätta att vara stort. Dessutom förväntas fortsatta satsningar på mindre barngrupper och på ökad personaltäthet i förskolan.

Tillgången på förskollärare väntas inte bli tillräcklig. Det har under lång tid utbildats för få förskollärare för att möta den ökade efterfrågan.

*Förskollärare ingår i yrkesgruppen förskollärare och fritidspedagoger. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.