Lönestatistik

På SCB:s webbsida kan du hitta statistik om månadslön före skatt för olika yrken.

Sök lönestatistik


Arbetsmarknadsprognoser

Du kan själv söka bland Arbetsförmedlingens prognoser för olika yrken. Det finns prognoser för ett och fem år fram i tiden. 

Arbetsförmedlingens prognoser

Här ger vi exempel på yrken som utbildningen kan leda till. Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen. 

Utredare och kvalificerade handläggare

Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som utredare och kvalificerad handläggare kommer vara små till medelstora på fem års sikt.

Företagssäljare

Stora möjligheter
Stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som företagssäljare kommer vara stora på fem års sikt.

Inköpare och upphandlare

Stora möjligheter
Stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som inköpare och upphandlare kommer vara stora på fem års sikt.

Civilingenjörsyrken inom maskinteknik

Stora möjligheter
Stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som civilingenjörsyrken inom maskinteknik kommer vara stora på fem års sikt.

Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik

Stora möjligheter
Stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som ingenjör och tekniker inom maskinteknik kommer vara stora på fem års sikt.

Banktjänstemän

Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter

Prognos på fem års sikt
På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för banktjänstemän kommer att vara små till medelstora.

Controllers

Stora möjligheter
Stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som controller kommer vara stora på fem års sikt.

Ekonomiassistenter

Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som ekonomiassistent kommer vara små till medelstora på fem års sikt.

Fastighetsmäklare

Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som fastighetsmäklare kommer vara små till medelstora på fem års sikt.

Redovisningsekonomer

Stora möjligheter
Stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som redovisningsekonom kommer vara stora på fem års sikt.

Revisorer

Stora möjligheter
Stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som revisor kommer vara stora på fem års sikt.

Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning

Mycket stora möjligheter
Mycket stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning kommer vara mycket stora på fem års sikt.

Civilingenjörsyrken inom elektroteknik

Stora möjligheter
Stora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete inom civilingenjörsyrken inom elektroteknik kommer vara stora på fem års sikt.

Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik

Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete som civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik kommer vara små till medelstora på fem års sikt.