Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Bibliotekarier

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att bibliotekarier kommer att möta en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.

Läs mer om Bibliotekarier

Efterfrågan: Hur många kommuner och skolor som har ett bemannat bibliotek och personaltätheten på dessa påverkar efterfrågan på yrkesgruppen. Kunskaper inom it och digitala medier samt pedagogisk förmåga förbättrar möjligheterna till jobb.

Efterfrågan: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.

Inköpare

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att inköpare har goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Företagssäljare

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att företagssäljare har goda möjligheter till arbete på fem års sikt.