Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att handläggare och utredare i offentlig förvaltning möter en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.

Läs mer om Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Efterfrågan: En arbetsmarknad i balans innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.

Biståndsbedömare

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att biståndsbedömare har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Biståndsbedömare

Efterfrågan: Den demografiska utvecklingen med fler äldre personer leder till ett ökat behov av biståndsbedömare de kommande åren. Även den ökande befolkningen driver på behovet av biståndsbedömare. Vilka satsningar kommunerna gör inom det sociala området påverkar efterfrågan på yrkesgruppen. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

Tillgång: Trots att ett ökande antal examineras inom området förväntas tillgången på yrkesgruppen inte vara tillräckligt för att möta efterfrågan. På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att biståndsbedömare kommer ha mycket goda möjligheter till arbete. 

Socialsekreterare

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att socialsekreterare har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Socialsekreterare

Efterfrågan: Arbetsmarknaden påverkas av bland annat politiska beslut och kommunernas ekonomi. Den stora ökningen av nyanlända under 2015 har medfört att efterfrågan på yrkesgruppen har ökat under de senaste åren. Den ökande befolkningen driver på efterfrågan på offentliga tjänster. Yrkesgruppen påverkas dessutom inte av konjunktursvängningar.

Kuratorer

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att kuratorer har goda möjligheter till arbete på fem års sikt. 

Läs mer om Kuratorer

Efterfrågan: Den växande befolkningen samt att psykisk ohälsa alltmer uppmärksammas som ett hälsoproblem ökar efterfrågan på kuratorer. Ökningen av nyanlända under 2015 har också medfört att efterfrågan på yrkesgruppen har ökat under de senaste åren. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet. 

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden. Socionomprogrammet är populärt, men trots detta väntas antalet utbildade inte bli tillräckligt för att möta efterfrågan.