Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Läkare

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att läkare har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Läkare

c Den demografiska utvecklingen med fler äldre personer leder till ett ökat vårdbehov de kommande åren. Arbetsmarknaden varierar beroende på om man är specialistläkare eller nyexaminerad. Nyexaminerade läkare kan behöva söka sig till andra orter för att påbörja allmäntjänstgöringen (AT) eftersom det kan vara väntetider på vissa orter.

Tillgång:
Det väntas inte examineras tillräckligt många för att möta efterfrågan.