Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Arkitekter

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arkitekter kommer att ha goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Arkitekter

Efterfrågan: En ökande befolkning bidrar till fortsatt stora behov av bostäder och lokaler, vilket bidrar till att efterfrågan på yrkesgruppen är hög på fem års sikt. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

Tillgång: De flesta som jobbar inom yrket har en universitetsutbildning inom arkitektur. Antalet utbildade inom yrket väntas inte vara tillräckligt för att möta efterfrågan på fem års sikt.