Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Fritidspedagoger

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att fritidspedagoger har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Fritidspedagoger

Efterfrågan: Antalet barn i skolålder fortsätter att öka. Efterfrågan påverkas av kommunernas prioriteringar avseende elevgruppernas storlek och personaltätheten på fritidshemmen.

Tillgång: Det har inte utbildats, och förväntas inte utbildas tillräckligt många fritidspedagoger under de kommande åren för att kunna möta efterfrågan.

Grundskollärare

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att lärare i grundskolans tidigare år har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Grundskollärare

Efterfrågan: Antalet barn i skolålder fortsätter att öka. Möjligheterna till arbete varierar något mellan olika ämnesinriktningar.

Tillgång: Det förväntas inte utbildas tillräckligt många grundskollärare för att möta efterfrågan på fem års sikt, trots att intresset för lärarutbildningen har ökat.