Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Förskollärare

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att förskollärare* har mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Förskollärare
Efterfrågan på förskollärare kommer att öka under de närmaste tio åren. Detta beror på att antalet barn väntas fortsätta att vara stort. Dessutom förväntas fortsatta satsningar på mindre barngrupper och på ökad personaltäthet i förskolan.

Tillgången på förskollärare väntas inte bli tillräcklig. Det har under lång tid utbildats för få förskollärare för att möta den ökade efterfrågan.

*Förskollärare ingår i yrkesgruppen förskollärare och fritidspedagoger. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.