Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Prognos saknas

Prognos saknas.

Studie- och yrkesvägledare

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben som studie- och yrkesvägledare på fem års sikt. Det innebär att möjligheterna till arbete i genomsnitt kommer att vara små men variera beroende på till exempel utbildning och erfarenhet.