Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Fastighetsmäklare

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att fastighetsmäklare möter hård konkurrens om jobben på fem års sikt.

Jurister

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att jurister kommer att möta en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.