Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Biomedicinska analytiker

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att biomedicinska analytiker har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Biomedicinska analytiker

Efterfrågan: Medelåldern i yrkesgruppen är hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet. 

Tillgång: Under perioden väntas tillgången på biomedicinska analytiker inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan under perioden, vilket bland annat beror på att det har utbildats för få.