Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Fysiker

Prognos saknas

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen gör ingen långsiktig prognos för detta yrke.