Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Kemister

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att kemister kommer att möta en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.

Läs mer om Kemister

Efterfrågan: Arbetsmarknaden för kemister är relativt liten och förväntas inte växa mycket och arbetsgivarna väntas därför kunna få tag i den arbetskraft de behöver på fem års sikt.

Tillgång: Det krävs oftast en högskoleutbildning inom kemi för att jobba inom yrket. På fem års sikt bedöms kemister möta en arbetsmarknad i balans. Det innebär att det kommer finnas ungefär lika personer som kan arbeta inom yrket som det finns jobb.

Apotekare

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att apotekare har goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Apotekare

Efterfrågan: Antalet äldre i befolkningen fortsätter att öka, vilket leder till ett växande vårdbehov.

Receptarier

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att receptarier har goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Receptarier

Efterfrågan: Antalet äldre i befolkningen fortsätter att öka, vilket leder till ett växande vårdbehov.