Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Gymnasielärare i yrkesämnen

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att gymnasielärare i yrkesämnen har mycket goda möjligheter till arbete på både fem och tio års sikt.

Läs mer om Gymnasielärare i yrkesämnen
Efterfrågan på gymnasielärare i yrkesämnen kommer att vara fortsatt mycket stor. Antalet elever i gymnasieåldern ökar kontinuerligt från 2016 och under resten av prognosperioden.

Tillgången på yrkeslärare kommer generellt sett att bli för liten. Det har under en längre tid utbildats alldeles för få gymnasielärare med yrkesinriktning och andelen obehöriga lärare är hög inom yrkeslärarkåren. Pensionsavgångarna inom yrket väntas dessutom bli mycket stora.