Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att handläggare och utredare i offentlig förvaltning möter en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.

Läs mer om Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Efterfrågan: En arbetsmarknad i balans innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.

Controllrar

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att controllrar har goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Controllrar

Efterfrågan på controllrar bedöms öka något under prognosperioden. Utvecklingen inom den privata tjänstenäringen väntas fortsättningsvis vara relativt stark. Strukturella förändringar i branschen och omvärlden, främst digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden för controllrar positivt. Genom den digitala utvecklingen ökar flödet av information.

Tillgången på controllrar kommer att vara god och tillgodose den förväntade efterfrågan under prognosperioden. Många från utbildningssystemet och från andra länder väntas ge ett ökat tillskott. Pensionsavgångarna är relativt små och personer som utbildas förväntas täcka behovet av ersättningsrekryteringar.

* Controllrar ingår i yrkesgruppen Revisorer och controllrar. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.

Bagare/konditorer

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att bagare och konditorer har goda möjligheter till arbete på fem års sikt

Läs mer om Bagare/konditorer

Efterfrågan: Den ökade kunskapen och medvetenheten hos konsumenterna medför högre krav på kvalitet och hantverksskicklighet hos producenterna. Dagligvaruhandeln efterfrågar också bagare och konditorer eftersom allt fler livsmedelsbutiker har bagerier med egen produktion.

Tillgång: För få väljer restaurang- och livsmedelsprogrammet. Bland annat därför förväntas tillgången inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan på fem års sikt.

Kockar

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att kockar har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Kockar

Efterfrågan: Det växande intresset för café- och restaurangbesök påverkar efterfrågan på yrkesgruppen positivt.

Tillgång: Under flera år har för få valt att studera på gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram, vilket är en av de främsta anledningarna till att tillgången på kockar inte möter den ökande efterfrågan. Antalet som väntas ta examen under de kommande fem åren bedöms inte vara tillräcklig för att täcka de behov som finns.