Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att medicinska sekreterare och vårdadministratörer har goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om

Efterfrågan: Befolkningen och antalet äldre ökar i Sverige, vilket leder till ett växande vårdbehov. Dessutom är medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden. Efterfrågan av medicinska sekreterare och vårdadministratörer påverkas bland annat av i vilken utsträckning de kan ta över administrativa uppgifter från sjuksköterskor och läkare.

Tillgång: Under flera år har tillgången på medicinska sekreterare och vårdadministratörer varit liten. Den väntas vara det även under de kommande åren.

Ekonomiassistenter

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för ekonomiassistenter på fem års sikt.

Läs mer om Ekonomiassistenter

Efterfrågan: Möjligheterna varierar mellan olika delar av landet.

Tillgången: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket leder till ökade jobböppningar även om konkurrensen är hård.