Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Prognos saknas

Prognos saknas.

Civilingenjörer, kemi

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben inom civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik på fem års sikt. Det innebär att möjligheterna till arbete i genomsnitt kommer att vara små men variera beroende på till exempel utbildning och erfarenhet.

Kemister

Prognos saknas

Prognos saknas.

Läs mer om Kemister

 

Kemiingenjörer och kemitekniker

Hård konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben som ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik på fem års sikt. Det innebär att möjligheterna till arbete i genomsnitt kommer att vara små men variera beroende på till exempel utbildning och erfarenhet.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som miljö- och hälsoskyddsinspektörer på fem års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.