Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Barnmorskor

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att barnmorskor har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Barnmorskor

Efterfrågan: Medelåldern i yrkesgruppen är hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden. 

Tillgång: Antalet som examineras inom yrket väntas vara för få för att möta efterfrågan på fem års sikt.