Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Dietister

Prognos saknas
Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen gör ingen långsiktig prognos för detta yrke.

Biologer

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för biologer både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Biologer
Efterfrågan på biologer förväntas att öka. Regeringen arbetar för att stärka svensk forskning och innovation när det gäller utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Dessa strategiska och långsiktiga investeringar i forskning inom life science kan komma att påverka arbetsmarknaden positivt för biologer på sikt. Personer med biologutbildning är även efterfrågade inom flera olika yrken på arbetsmarknaden.

Tillgången på biologer väntas öka och överstiga efterfrågan. Förutom att det utbildats för många i Sverige finns det även ett visst tillskott av biologer från andra länder.

Kemister

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att kemister kommer att möta en arbetsmarknad i balans både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Kemister
Efterfrågan på kemister väntas öka de närmaste tio åren. Den ökar bland annat för att kompetens inom kemi spelar en viktig roll i att ta fram ny och mer miljövänlig teknik.

Tillgången på kemister förväntas öka och bli tillräcklig för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren.