Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Veterinärer

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att veterinärer har goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Veterinärer

Efterfrågan: Antalet sällskapsdjur och djurägarnas krav på djurvården har ökat, vilket har stärkt efterfrågan på veterinärer. Möjligheterna till jobb varierar dock mellan olika delar av landet. Det är till exempel hård konkurrens om jobben i Uppsala län, där landets enda veterinärutbildning finns.

Tillgång: Antalet som examineras inom yrket väntas inte vara tillräckligt för att möta efterfrågan på fem års sikt. Det finns många som vill studera till veterinär men det är hård konkurrens när det gäller studieplatser. Många studerar därför i utlandet för att sedan jobba i Sverige.

Kemister

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att kemister kommer att möta en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.

Läs mer om Kemister

Efterfrågan: Arbetsmarknaden för kemister är relativt liten och förväntas inte växa mycket och arbetsgivarna väntas därför kunna få tag i den arbetskraft de behöver på fem års sikt.

Tillgång: Det krävs oftast en högskoleutbildning inom kemi för att jobba inom yrket. På fem års sikt bedöms kemister möta en arbetsmarknad i balans. Det innebär att det kommer finnas ungefär lika personer som kan arbeta inom yrket som det finns jobb.