Lönestatistik

På SCB:s webbsida kan du hitta statistik om månadslön före skatt för olika yrken.

Sök lönestatistik


Arbetsmarknadsprognoser

Du kan själv söka bland Arbetsförmedlingens prognoser för olika yrken. Det finns prognoser för ett och fem år fram i tiden. 

Arbetsförmedlingens prognoser

Här ger vi exempel på yrken som utbildningen kan leda till.

Utredare och kvalificerade handläggare

Prognos 2023
Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter
Prognos 2026
Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter

Ämnesord: Humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, socialt arbete, socionomexamen 

Arkitekter

Prognos 2023
Små till medelstora möjligheter
Små till medelstora möjligheter
Prognos 2026
Stora möjligheter
Stora möjligheter

Yrket kräver en examen: För att få legi­timation eller be­hörighet att arbeta inom yrket krävs en yrkes­examen. Det är en yrkesexamen på avancerad nivå.

Utbildnings­nivåer och examina

 

För att vara säker på att utbildningen ger arkitektexamen ska du använda filtret "arkitektexamen" under "examen" när du söker bland utbildningarna.