Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att handläggare och utredare i offentlig förvaltning möter en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.

Läs mer om Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Efterfrågan: En arbetsmarknad i balans innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.

Specialpedagoger

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att specialpedagoger har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Specialpedagoger

Efterfrågan: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.

Tillgång:
Det förväntas inte utbildas tillräckligt många specialpedagoger och speciallärare för att möta efterfrågan på fem års sikt. Detta trots att både intresset för, och antal platser på, utbildningen har ökat.

Förskollärare

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att förskollärare har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Förskollärare

Efterfrågan: Bristen på förskollärare är stor sedan tidigare. Antal barn i förskolan ökar samtidigt som personaltätheten ökar och barngrupperna blir mindre. Efterfrågan påverkas av kommunernas prioriteringar avseende barngruppernas storlek och personaltätheten på förskolorna. Antalet barn i förskoleålder väntas fortsätta att öka.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden. Det förväntas inte utbildas tillräckligt många förskollärare för att möta efterfrågan på fem års sikt, trots att intresset för utbildningarna har ökat.