Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter

Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Lomma
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Anmälningskod
slu-20054
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se