Algebraiska strukturer, koder och krypton

Lärosäte
Karlstads universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Karlstad
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Varit registrerad på kurser i matematik 60 hp, varav minst 45 hp godkända, inkl MAGA04 Linjär algebra, 7,5 hp. Motsvarandebedömning kan göras.
Anmälningskod
kau-32709
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se