3D CAD Grundläggande

Lärosäte
Högskolan Dalarna
Start
Tillfälle 1
HT 2019 period 1
Tillfälle 2
Sommar 2019
Tillfälle 3
VT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
Distans
Tillfälle 2
Distans
Tillfälle 3
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
25%
Tillfälle 2
50%
Tillfälle 3
25%
Ort
Tillfälle 1
Borlänge
Tillfälle 2
Borlänge
Tillfälle 3
Borlänge
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 3
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet
Anmälningskod
Tillfälle 1
hda-H33AV
Tillfälle 2
hda-H32GW
Tillfälle 3
hda-V2YCZ
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3