Aerosolteknologi

Lärosäte
Lunds universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Lund
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Anmälningskod
lu-1712T
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se