Avel 2

Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Anmälningskod
slu-40116
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se