Anhörigperspektiv inom socialt arbete

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Anmälningskod
su-41193
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv

Lärosäte
Linköpings universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Linköping
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet

Grundläggande behörighet på grundnivå

Anmälningskod
liu-46011
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se