Att forska om välfärd och rättigheter

Lärosäte
Linköpings universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Norrköping
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
För tillträde till kursen krävs Socionomexamen eller Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande samt genomgången Välfärdsrätt I, eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Anmälningskod
liu-41077
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se