Etnologiska källor och metoder

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 2
Tillfälle 2
VT 2020 period 2
Tillfälle 3
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
Distans
Tillfälle 3
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Tillfälle 3
100%
Ort
Tillfälle 1
Uppsala
Tillfälle 2
Uppsala
Tillfälle 3
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 3
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Etnologi A och 15 hp från Etnologi B eller motsvarande
Anmälningskod
Tillfälle 1
uu-02310
Tillfälle 2
uu-02334
Tillfälle 3
uu-52310
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3