Avancerade mätmetoder inom energiteknik

Lärosäte
Umeå universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Umeå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Anmälningskod
umu-54510
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se