Foto/digital bildredigering

Lärosäte
Linnéuniversitetet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
VT 2020 period 1
Tillfälle 3
HT 2019 period 1
Antal HP
15.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Tillfälle 3
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
50%
Tillfälle 2
50%
Tillfälle 3
50%
Ort
Tillfälle 1
Växjö
Tillfälle 2
Växjö
Tillfälle 3
Växjö
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 3
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet.
Anmälningskod
Tillfälle 1
lnu-03875
Tillfälle 2
lnu-03874
Tillfälle 3
lnu-02381
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3