Fotografi GR (A), Fotografiskt forskningsprojekt

Lärosäte
Mittuniversitetet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Sundsvall
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet
Anmälningskod
miu-E2330
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se